Програма

ЗВІТ

про хід виконання обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016 – 2020 роки

1. Основні дані:

Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016 -2020 роки (далі – Програма) розроблена у рамках реалізації:

  • Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі";
  • Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої  рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 грудня 2012 року № 411 (у редакції рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року № 716);

Через масовий виїзд молоді та трудового активного населення, село шаленими темпами старіє та вимирає. Серед основних причин цієї невтішної тенденції є незадовільні умови проживання сільського населення, так як більша частина житлового фонду збудована, ще у 60-х та 80-х роках та тільки третя частина підключена до комунікацій. Низький дохід селян та недостатній рівень фінансової підтримки житлово-побутової сфери села змушують молодь та фахівців покидати села.

Дана програма це єдиний в Державі дієвим механізмом, що дає можливість сільським жителям отримати пільгові кредити на будівництво житла та його благоустрій під 3 % річних та багатодітним сім’ям безвідсотково.

Метою Програми є поліпшення житлових та соціально-побутових умов проживання сільського населення області, інженерного облаштування села. Дана Програма діє протягом 2016 – 2020 років.

Програмою передбачено три етапи її реалізації:

  1. І етап: 2016 рік – етап першочергових завдань Програми: розробка кредитних договорів,  договорів застави та страхування, їх оприлюднення та створення необхідних умов для їх укладання та виконання.
  2. ІІ етап: 2016 – 2020 роки – основний етап: провадження укладання договорів та реалізація завдань Програми.
  3. ІІІ етап: 2020 рік – заключний етап: аналіз стану реалізації Програми, підготовка підсумкового звіту.

Виконавцями Програми є Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

2. Виконання завдань і заходів:

Основними завданням Програми на 2016-2020 роки є:

  • забезпечення сільських мешканців пільговими кредитними ресурсами, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення само зайнятості населення та поліпшення інфраструктури села;

Мінімальна потреба для надання кредитів за обласною програмою на 2019 рік була передбачена у відповідності до кількості сільських сімей, які звернулися до регіональних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

ІНФОРМАЦІЯ про виконання програми "Власний дім"

1. Аналіз виконання напрямів реалізації та заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Напрями реалізації та заходи

Планові обсяги фінансування,

тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування,

тис. грн.

Стан виконання заходів,%

 

 

усього

у тому числі:

 

 

усього

у тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

кошти не бюджетних джерел

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

кошти не бюджетних джерел

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1.

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

5276,5

4350,0

849,0

77,5

-

1278,0

543,0

735,0

0,0

-

24,2

 

 

Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" (далі – Фонд) за 2019 рік сільським забудовникам було надано 6 (шість) пільгових кредитів. Кредитування здійснювалося за рахунок коштів обласного та державного бюджетів.

Також за 2019 рік Фондом були надані наступні етапи кредитування 4-м забудовникам на суму 105158,0 тис. грн. по кредитним договорам, які були укладені у 2017 та 2018 роках. За 2019 рік укладено 6 кредитних договорів на придбання  житла на загальну суму 1173 тис. грн.

Фондом за 2019 рік повернуто до бюджету кошти на загальну суму 969 тис. грн., з яких: 537 тис. грн. до державного бюджету та 432 тис. грн. до обласного бюджету. Середня сума кредиту, наданого одному забудовнику, склала 195,50 тис. грн.

Для перевірки цільового використання наданих кредитів працівниками фонду складено з виїздом на місце проживання Позичальників 5 актів використання кредитних коштів.

2. Аналіз виконання Програми за рахунок коштів обласного бюджету

Бюджетні асигнування з урахуванням змін

Проведені видатки

Відхилення

усього

загальний фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний фонд

спеціальний

фонд

усього

загальний фонд

спеціальний

фонд

849,00

375,00

474,00

735,0

361,00

374,0

114,00

14,00

100,00

За 2019 рік  фінансування за обласною програмою "Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" здійснювалось на належному рівні, що дало змогу виконати плановий обсяг фінансування з бюджету на 87 %.

3. Фінансування:

ОРІЄНТОВАНІ ОБСЯГИ

фінансування житлового будівництва обласним фондом індивідуального житлового будівництва на селі тис. грн.

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

1

2

3

4

5

6

Державний бюджет

650

650

650

4350,0

2000

Обласний бюджет

272,6

1050

1060

849,0

1500

Місцеві бюджети в районах, із них:

77,5

-

77,5

77,5

27,5

Благовіщенський

27,5

-

27,5

27,5

27,5

Бобринецький

-

-

-

-

-

Вільшанський

-

-

-

-

-

Гайворонський

-

-

-

-

-

Голованівський

-

-

-

-

-

Добровеличківський

-

-

-

-

-

Долинський

-

-

-

-

-

Знам'янський

-

-

-

-

-

Кіровоградський

50

-

50

50,0

-

Компаніївський

-

-

-

-

-

Маловисківський

-

-

-

-

-

Новгородківський

-

-

-

-

-

Новоархангельський

-

-

-

-

-

Новомиргородський

-

-

-

-

-

Новоукраїнський

-

-

-

-

-

Олександрівський

-

-

-

-

-

Олександрійський

-

-

-

-

-

Онуфрієвський

-

-

-

-

-

Петрівський

-

-

-

-

-

Світловодський

-

-

-

-

-

Устинівський

-

-

-

-

-

Усього

1000,1

1700

1787,5

5276,5

3527,5

 В результаті цього, вводиться найдешевше для Держави житло, яким забезпечується сільське населення. Ці заходи стримують виїзд молоді та економічно активного населення з сільської місцевості, дають можливість селянам покращити власні житлово-побутові умови.

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання:

Шляхом забезпечення селян пільговими кредитними ресурсами підвищити рівень роботи по:

  • проведенню роз’яснювальної роботи з сільськими і селищними головами,  щодо правил надання пільгового кредиту згідно з Програмою та новим Положенням від 13.09.2018 року № 658-р;
  • висвітлення в засобах масової інформації переваги Програми на отримання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам;
  • за поданням сільських рад, районною державною адміністрацією вдосконалити уточнення та  формування списків сімей, бажаючих отримати пільговий кредит за Програмою.

Голова обласного фонду підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ігор Кліщевський