Власний Дім

Кіровоградський обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі

ПридбанняДля отримання державного пільгового кредиту на придбання житлового будинку Позичальникам необхідно подати до Фонду наступні документи: 
 • Заява на ім'я голови обласного фонду.
 • Копія паспортів та ідентифікаційних номерів ДПІ  Позичальника та дружини (чоловіка).
 • Клопотання органів місцевого самоврядування про надання кредиту (з сільської ради дебуде придбання та райдержадміністрації).
 • Довідка про склад сім'ї та місце проживання.
 • Документи, необхідні для визначення платоспроможності. позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, та/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства (з конкретним описом), довідка відповідного органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір, декларація про одержані доходи за рік, засвідчена місцевою податковою інспекцією (для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю)
 • Довідка про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації.
 • Довідка видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла;.
 • Заява Продавця (власника житла) на ім'я голови обласного фонду про намір продати житло та земельну ділянку Позичальнику з визначенням вартості житла, умов та строків розрахунку за нього.  
 • Заява на перерахування коштів на особовий рахунок Продавця. Ощадбанк
 • Копія паспорту та ідентифікаційного номеру ДПІ  Продавця.
 • Експертна незалежна оцінка будинку який буде купуватись за кредитні кошти.
 Зобов'язання   позичальника  за  кредитною  угодою  мають забезпечуватися такими способами:
 • договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація,  що є місцем  роботи  позичальника, або нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян;
 • інші види майна і майнові права, на які відповідно до законодавства України може бути накладено стягнення;   
 • договором про іпотеку будівель,  що споруджуються за  рахунок кредиту,  а у разі коли житло будується на земельній ділянці,  яка належить позичальнику за правом приватної власності, - також про іпотеку земельної ділянки;    
 • договором  застави  іншого майна та майнових прав, утому числі земельного паю;
 • договором страхування фінансового ризику.
Гранична сума кредиту не має перевищувати 200,0 тис. грн.

Кредит надається Позичальнику одноетапно, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця, відкритий в банківській  

установі за письмовим розпорядженням Фонду.