Власний Дім

Кіровоградський обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі

Про Фонд

Засновником Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі Фонд) є Кіровоградська обласна державна адміністрація.

Фонд був створений у 1998 році, відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 серпня 1998 року № 256-р «Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», для вирішення однієї із важливих і найбільш гострих проблем області – забезпечення упорядкованим житлом населення в сільській місцевості.


Фонд виконує покладені на нього завдання шляхом надання індивідуальним сільським забудовникам державні пільгові кредити під 3 % річних, а у сім’ї на утримані яких знаходяться троє і більше неповнолітніх дітей, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом. Позичальниками за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району. Кредит забудовникам надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в  якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям  (мати/батько віком до 35 років) – до 30 років.

Основна мета створення Фонду в області є припинення негативних процесів у соціальній сфері села, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення, які стануть основою поліпшення демографічної ситуації і розвитку трудового потенціалу області шляхом реалізації в області державної політики в галузі житлового будівництва, збільшення обсягів індивідуального будівництва, забезпечення можливості будівництва житла для всіх громадян області, які потребують поліпшення житлових умов.


Для фінансування будівництва, реконструкції, газифікації та придбання житла для жителів села Фондом залучаються кошти бюджетів усіх рівнів, підприємств та організацій виробничої сфери, населення та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Для виконання покладених завдань у сфері поліпшення житлових умов сільського населення Фондом постійно розроблюються та удосконалюються обласні програми. Так рішенням Кіровоградської обласної ради від 18 лютого 2011 року затверджена обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на «Власний дім» 2011-2015 роки. Згадана раніше програма для досягнення найкращих результатів увібрала в собі досвід тісної співпраці Фонду з Обласною та районними державними адміністраціями, їх управліннями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на яких працюють індивідуальні забудовники які потребують поліпшення житлових умов.

При розроблені обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки Фондом враховувались статистичні данні, наданні головним управлінням статистики у Кіровоградській області, а саме, зменшення чи збільшення чисельності населення певного району, кількість незавершених будинків та їх ступінь готовності, дані надані районними державними адміністраціями стосовно ціни за один квадратний метр та списків осіб яким необхідна допомога в рамках даної Програми. Враховуючи викладені вище показники Фондом розроблені орієнтовні обсяги фінансування необхідні для впровадження покладених на Фонд завдань, саме: